ES investicijos

AB JOALDA GAMYBINIŲ PAJĖGUMŲ DIDINIMAS, INVESTUOJANT Į MODERNIĄ ĮRANGĄ

UAB „Joalda“ įgyvendina projektą „UAB „Joalda“ gamybinių pajėgumų didinimas, investuojant į modernią įrangą“. Remiantis ilgamete patirtimi, gaiviųjų gėrimų augimo prognozėmis UAB „Joalda“ parengė naujos įrangos diegimo projektą, kurio tikslas investuoti į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų kurti naujus gamybos pajėgumus esamiems gaminiams gaminti ir juos tobulinti. Projektu siekiama ne tik padidinti įmonės produktyvumą ir darbo našumą, tačiau ir sudaryti sąlygas tolimesnei įmonės plėtrai, investuojant į inovatyvią gamybinę įrangą. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Bravoras priklauso Lietuvos kaimo ir turizmo asociacijai https://www.atostogoskaime.lt/kaimo-gerybes/uab-joalda/ ir svarbiausia – gėrimai, pagaminti Joniškėlio miesto alaus darykloje, turi kulinarinio paveldo sertifikatus.

Projekto pavadinimas – „UAB „Joalda“ gamybinių pajėgumų didinimas, investuojant į modernią įrangą“.

Projekto vykdytojas – UAB „Joalda“.

PROJEKTAS NR. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0083 „„UAB „JOALDA“ PRODUKTŲ PAKUOČIŲ DIZAINO KŪRIMAS“

UAB „Joalda“ įgyvendina projektą, kurio tikslas yra padidinti gaminių patrauklumą, paklausą ir įmonės produktyvumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti (atnaujinti) originalius giros pakuočių dizaino sprendimus.

Projektas finansuojamas UAB „Joalda“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-08-24
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-08-23