Įmonės įkūrimas

Tai šeimos alaus verslo įmonė, gyvuojanti jau antrą dešimtį metų. Ją įkurė Algimantas ir Aldona Rimkevičiai 1994
metais Joniškėlyje. Alaus darymo technologijas ir tradicijas Algimantas perėmė iš savo dėdės Antano.